Văn hoá đúng giờ: Ý nghĩa và cách rèn luyện hiệu quả

Văn hoá đúng giờ: Ý nghĩa và cách rèn luyện hiệu quả

Đúng giờ đóng một vai trò quan trọng trong năng suất tại nơi làm việc và có thể có một chức năng quan trọng hơn nữa trong việc xây dựng nền tảng cho thương hiệu cá nhân của bạn.

Tại sao bạn luôn phải đúng giờ?

 

  •  Thể hiện tính chuyên nghiệp

 

  • Có khả năng tổ chức tốt vì nó là tiền thân của sự đúng giờ, giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn.

 

  • Tôn trọng đồng nghiệp

 

  • Tăng thêm uy tín và sự tin cậy

 

  •  Nâng cao danh tiếng của công ty

 Bí quyết nào giúp bạn luôn đúng giờ?

 

  •  Lên kế hoạch vào đêm hôm trước

 

  • Lên kế hoạch cho các rắc rối, thêm 25% vào thời gian ước tính của bạn khi đến đâu hoặc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào.

 

  • Ngừng cố gắng làm thêm một việc nữa

 

  •  Thiết lập nhắc nhở trước 1 giờ trước khi cuộc họp hoặc cuộc hẹn bắt đầu

 

Dù bạn thông minh ra sao, có khả năng và năng lực như thế nào, nếu thường xuyên đi làm muộn hoặc không hoàn thành đúng hạn, bạn có sẽ nhiều nguy cơ làm giảm uy tín nghề nghiệp cá nhân. Trễ một vài phút có vẻ không nhiều nhưng về lâu dài có thể khá lớn và ảnh hưởng đến công việc của bạn. Nhiều khảo sát cho thấy rằng điều khiến một nhân viên bị sa thải là không học hỏi phát triển và thường xuyên trễ hẹn. 

 

Vì vậy, hãy luôn đúng giờ và áp dụng các gợi ý trên để rèn luyện thói quen hữu ích này nhé.

 

Leave a Reply

Close Menu