Human of Thái Tân số 2

BTC Humans of Thái Tân có dịp được chia sẻ cùng chị Trà Mi, đã công tác tại Thái Tân với vị trí Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu được gần…

0 Comments
Close Menu