Điểm tin thị trường quốc tế (9/2022)

Điểm tin thị trường quốc tế (9/2022)

Tình hình thị trường/vụ mùa đại mạch thế giới

  • Sản lượng đại mạch trên thế giới khi mùa thu hoạch ở bán cầu bắc kết thúc, ngày càng có nhiều niềm tin vào việc nguồn cung cấp chất lượng đại mạch malting vụ 2022. Mặc dù sản lượng toàn cầu vẫn thấp hơn một chút so với năm 2021 ở mức 146,6 triệu tấn so với 147.7 triệu tấn năm 2021 (xem bên phải Biểu đồ)
  • Điều kiện thu hoạch ở Châu Âu, Bắc Mỹ (tính đến thời điểm hiện nay) đang đóng góp một phần đáng kể trong việc bổ sung nguồn cung cấp đại mạch malting nhưng Canada cần hai tuần nữa để hoàn thành việc thu hoạch. Tuy nhiên, tình hình hàng tồn kho cuối kỳ trên toàn cầu được dự báo sẽ thấp hơn một chút so với mức vụ 2021.
  • Có tin đồn rằng một số nhà sản xuất ở EU và nước ngoài đang thiếu đại mạch và malt; và hầu hết các nhà sản xuất malt đều đã bán hết công suất.

 

Leave a Reply

Close Menu