Điểm tin thị trường quốc tế (8/2022)

Điểm tin thị trường quốc tế (8/2022)

 1. Tình hình thị trường/vụ mùa đại mạch thế giới

 • RMI dự kiến sản lượng đại mạch thế giới vụ 2022 giảm nhẹ xuống còn 146,2 triệu tấn (tham khảo Bảng ngoài cùng bên trái) từ 146,6 tấn và đây là kết quả của tình trạng nắng nóng khắc nghiệt gần đây trên phần lớn các nước châu Âu. Kết quả này thấp hơn vụ 21 khoảng 1,5 triệu tấn và thấp hơn vụ 20 là 12,6 triệu tấn, khiến tình hình cung cầu rơi vào tình trạng khan hiếm.
 • Sáu khu vực trồng đại mạch chính, (thao khảo Bảng bên phải), cho thấy sản lượng của vụ 22 ở mức 109,7 triệu tấn, thấp hơn 4.1 triệu tấn so với vụ 21 và chủ yếu là do sự sụt giảm ở Ukraine. Sản xuất lúa mạch cho phần còn lại của thế giới duy trì mức tốt.

2. Thị trường hops

Do thời tiết không thuận lợi,  đặc biệt tình hình khô hạn kéo dài và nhiệt độ cao hơn mức trung bình dài hạn ở Châu Âu dẫn tới sản lượng hops thế giới vụ 2022:

 • Sản lượng hop giảm 13%
 • Hàm lượng alpha giảm 15% 

so với vụ 2021. 

Cụ thể một số quốc gia trông nhiều như sau:

a/ ở Đức: diện tích không thay đổi nhiều so với năm 21

 • Về sản lượng từ 47.862 tấn (2021) >< 35.850 tấn (2022)
 • Về alpha từ 6.240 tấn (2021) >< 3.944 tấn (2022)

b/ ở Séc: diện tích không thay đổi nhiều so với năm 21

 • Về sản lượng từ 8.306 tấn (2021) >< 6.000 tấn (2022)
 • Về alpha từ 400 tấn (2021) >< 230 tấn (2022)

c/ ở Slovenia: diện tích tăng 1 chút so với so với năm 21

 • Về sản lượng từ 2.186 tấn (2021) >< 2.500 tấn (2022)
 • Về alpha từ 114 tấn (2021) >< 130 tấn (2022)

d/ Ở Mỹ

 • Về sản lượng từ 52.857 tấn (2021) >< 49.838 tấn (2022)
 • Về alpha từ 5.600 tấn (2021) >< 5.920 tấn (2022)

 

 1. Dự đoán vụ mùa thế giới 2022


visacasinos.ca

Leave a Reply

Close Menu